نصب Subversion نسخه ۷ در Ubuntu

احتمالا شما هم بعد از نصب آخرین نسخه Ubuntu با مشکل عدم تطابق نسخه Subversion با IntelliJ IDEA مواجه شده اید. در آخرین نسخه Ubuntu از نسخه ۹ Subversion استفاده می شود در صورتی که آخرین نسخه IntelliJ IDEA از نسخه ۷ Subversion پشتیبانی می نماید. جهت رفع این مشکل نیاز می باشد که نسخه ۹ را حذف و نسخه ۷ را دانلود و نصب نماییم که در زیر به شرح این موضوع می پردازیم.

حذف آخرین نسخه نصب شده SubVersion در Ubuntu:

در ترمینالی در Ubuntu دستورهای زیر را به ترتیب وارد نمایید. این دستور ها تمامی کتابخانه های مرتبط با Subversion را از سیستم عامل شما حذف می نمایند.

دانلود نسخه ۷ Subversion:

پس از حذف آخرین نسخه Subversion نسخه ۷ را از آدرس زیر دانلود نمایید

نصب نسخه ۷ Subversion در Ubuntu:

جهت نصب در ترمینال دستورات زیر را وارد نمایید.