معرفی Pane های مختلف در JavaFX

یکی از قابلیت های JavaFX دارا بودن Pane های متفاوت می باشد. بهتر است ابتدا Pane را معرفی کنیم. Pane ها وظیفه مشخص نمودن نحوه نمایش کنترل ها، بر روی پنجره جاری را بر عهده دارند. در JavaFX شش مدل مختلف Pane تعریف گردیده است که عبارتند از BorderPane, StackPane, GridPane, FlowPane,TilePane and AnchorPane و به معرفی آنها در این پست خواهیم پرداخت.

  • StackPane
این Pane این امکان را فراهم می کند که بتوانیم کنترل های مختلف را بر روی یگدیگر (بر بالای سر یکدیگر) قرار دهیم.
۱
  • GridPane
این Pane این امکان را فراهم می کند که بتوانیم کنترل های مختلف را در سطر ها و ستون های مختلف چیده و مرتب نماییم.

۲

  •  FlowPane
این Pane این امکان را فراهم می کند تا کنترل های مختلف را به ترتیب اضافه شدن پشت سر یکدیگر قرار دهیم.

۳

  • TilePane
این Pane نیز مانند FlowPane عمل می کند و کنترل ها در یک Grid با توجه به ترتیب اضافه شدن پشت سر یکدیگر قرار می دهد.

۸

  • AnchorPane
این Pane این امکان را فراهم می کند تا کنترل ها را در جایگاه های top, bottom, left side, right side, or center قرار دهیم.

۶

  • BorderPane
ین Pane پنجره نمایش را به ۵ قسمت ناحیه top, bottom, left, right, and center تقسیم می نماید. می توانیم در هر کدام از این ناحیه ها کنترل های مورد نظر خود را اضافه کنیم. این Pane همچنین این امکان را فراهم میکند تا بتوان در هر یک از ناحیه ها Pane دیگری را قرار دهیم و کنترل ها را در آن بخش به نوع خاصی چینش نماییم.

۱۰-۳۰۰x159

لازم به توضیح می باشد که این پست از سایت blog.idrsolutions.com ترجمه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *