رستوران Cafe Leon

رستوران Cafe Leon یکی از رستوران های خوب تهران می باشد که در منطقه کردستان و در مجتمع A.S.P واقع شده است. این کافه و رستوران را میتوان از جمله رستوران های ایتالیایی تهران دانست که کیفیت غذای مطلوبی را ارائه میدهد.

از نظر کیفیت محیط و رفتار پرسنل، بسیار کارکنان مودب و آراسته ای در این رستوران حضور دارند.

لاکن این رستوران با توجه به تمام محسناتی که دارد از کیفیت سرویس دهی پایینی بهره میبرد. از جمله فراموشی درخواست های مشتری، وجود خاک بر روی ظرف ها و … مورد دیگر را میتوان از جمله این موارد نام برد.

آدرس: تهران، اتوبان کردستان، مجتمع A.S.P